Dnes je 17. 05. 2022    Svátek má Aneta, zítra Nataša.
Opatov

O obci - Opatov - Mikroregion Svitavsko

Svitavsko

O obci

Opatov

První zmínka o Opatově pochází z poloviny 13. století, kdy opat litomyšlského premonstrátského konventu Hermann založil na tomto území malou ves. Zdá se ovšem, že se jedná pouze o lidovou pověst. První doložená listinná zmínka je datována rokem 1347 pod latinským pojmenováním Abbatis Villa při příležitosti dělení území mezi olomouckým biskupstvím a nově zřízeným augustiniánským klášterem v Litomyšli. Území, kde leží nynější obec Opatov, připadlo litomyšlskému klášteru. Od roku 1350 je doložena existence opatovské farnosti, která společně s dětřichovskou farou patřila do děkanátu Polička. V roce 1378 byl založen biskupem Albertem ze Šternberka nejstarší rybník – Hvězda. Za panování krále Václava IV (1378 – 1419) byla obec povýšena na městečko a obdržela vlastní znak. V husitských válkách nebyly sice žádné větší průchody vojsk obcí zaznamenány, ale vesnice byla několikráte vypleněna a zapálena husitskými oddíly. Přes celé 15. století nemáme o Opatovu takřka žádných zpráv, další se objevily až v roce 1519 a popisují držitele opatovské rychty. O období třicetileté války byla obec vypálena švédskými oddíly (1643) a následující zprávy v pamětních listinách obce, jež byly uloženy ve věži kostela sv. Antonína, hovoří o úzké svázanosti rodin opatovských rychtářů s rodinami z okolních vesnic, zvláště pak z Kamenohorskými z Kamenné Hory. Z urbáře litomyšlského zámku z roku 1649 víme, že po skončení třicetileté války zůstalo v Opatově asi 58 sedláků, 9 zahradníků a 26 chalupníků a že zde byla zřízena škola. O rok později byl ve vsi vystavěn mlýn. V roce 1670 bylo k Opatovu připojeno místo Nového rybníka. Za selského povstání ve druhé polovině 18. století se odboje proti majiteli litomyšlského panství hraběti Valdštejnovi účastnil opatovský rychtář Matyáš Peška. . . .

Ze správního hlediska patřil Opatov od roku 1850 pod politický okres Litomyšl, i když se v roce 1890 objevily neúspěšné snahy Opatova o zřízení vlastního soudního okresu. Po Mnichovském diktátu připadla obec do správy svitavského landrátu, po osvobození až do roku 1949 byla opět začleněna do okresu Litomyšl, ale poté se ocitla v kompetencích okresu Svitavy.


Text: Mgr. Radoslav Fikejz

Menu

Anketa

Není vypsána žádná anketa

Vítá Vás obec Opatov