Dnes je 20. 01. 2018    Svátek má Ilona, zítra Běla.
Karle

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 - Karle - Mikroregion Svitavsko

Svitavsko

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Výroční zpráva o poskytování informací - rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

V souladu s  ustanovením § 18 odst. (1) shora uvedeného zákona zveřejňuje obec Karle jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2016 nebyla podána žádná žádost o informace

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2016 nebylo podáno žádné odvolání.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu a přehled výdajů:
Obec Karle nevedla v roce 2016 žádný soudní spor o poskytnutí informace a  nevznikly tedy v této souvislosti obci Karle žádné výdaje.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) počet stížností podaných podle § 16a:
V roce 2016 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: -

V Karli 1. 2. 2017

Pavel Pavliš

 

 

Poskytnuté informace

Jména a příjmení uvolněných zastupitelů a zastupitelek v zastupitelstvu Vyřízeno: 6. 11. 2017

Problémy se škodlivými ptáky Vyřízeno: 21. 8. 2017

Sociální bydlení Vyřízeno: 17. 7. 2017

Autorizovaná obalová společnost Vyřízeno: 11. 7. 2017

Veřejné osvětlení Vyřízeno: 22. 6. 2017

Třídění a nakládání s odpady v obci Vyřízeno: 28. 3. 2017

Investiční plány obce pro rok 2017 Vyřízeno: 1. 3. 2017

Bankovní účty obce a darovací smlouva obce Vyřízeno: 10. 1. 2017


Kontakt

Obec Karle

Karle 4

Svitavy 2

568 02

 

Tel.: 461 63 49 19

Mobil: 731 655 435

E-mail: obec.karle@svi.cz

podatelna.karle@svi.cz

IČ 00579564

DIČ CZ00579564

datová schránka: q3wb7y9


 

Vítá Vás obec Karle