Dnes je 20. 04. 2018    Svátek má Marcela, zítra Alexandra.
Javorník

Územní plán obce Javorník - Javorník - Mikroregion Svitavsko

Svitavsko

Územní plán obce Javorník

Podklady k veřejnému projednání ÚPO 4.1.2012

Texty:

Návrh ÚPO

Tabulka ZPF

Výkresy:

Hlavní výkres

ZCU

VPZ

KOV

Tech. infrastruktura

ZPF

Výkres širších vztahů

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE JAVORNÍK DLE ZÁK. Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, STAVEBNÍ ZÁKON - KROKY K JEHO POŘÍZENÍ

Výběrové řízení na zpracovatele ÚPO

Výběrové řízení bylo zahájeno v prosinci 2010 a rozhodnutí zastupitelstva bylo uskutečněno v lednu 2011. Upravený návrh zadání ÚPO, výzva k podání nabídky a rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky jsou uvedeny níže:

Upravené zadání

Zadání výběrového řízení

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE JAVORNÍK 2007

Územní plán obce Javorník z r. 2007 po změnách č. 1 a 2

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Textová část, odůvodnění

Základní členění území

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Řešení veřejné infrastruktury

Koordinační výkres

Předpokládané zábory půdního fondu

Širší vztahy

Menu

Anketa

Není vypsána žádná anketa

Odkazy

EU

Pardubický kraj

Czechpoint

Javorník

Javorník

Kontakt

Obecní úřad               Javorník 26                          568 02 Svitavy

javornik.obec@tiscali.cz

tel.: 461 311 426

Vítá Vás obec Javorník