Dnes je 06. 10. 2022    Svátek má Hanuš, zítra Justýna.
Javorník

Územní plán obce Javorník - Javorník - Mikroregion Svitavsko

Svitavsko

Územní plán obce Javorník

Podklady k veřejnému projednání ÚPO 4.1.2012

Texty:

Návrh ÚPO

Tabulka ZPF

Výkresy:

Hlavní výkres

ZCU

VPZ

KOV

Tech. infrastruktura

ZPF

Výkres širších vztahů

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE JAVORNÍK DLE ZÁK. Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, STAVEBNÍ ZÁKON - KROKY K JEHO POŘÍZENÍ

Výběrové řízení na zpracovatele ÚPO

Výběrové řízení bylo zahájeno v prosinci 2010 a rozhodnutí zastupitelstva bylo uskutečněno v lednu 2011. Upravený návrh zadání ÚPO, výzva k podání nabídky a rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky jsou uvedeny níže:

Upravené zadání

Zadání výběrového řízení

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE JAVORNÍK 2007

Územní plán obce Javorník z r. 2007 po změnách č. 1 a 2

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Textová část, odůvodnění

Základní členění území

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Řešení veřejné infrastruktury

Koordinační výkres

Předpokládané zábory půdního fondu

Širší vztahy

Menu

Anketa

Není vypsána žádná anketa

Vítá Vás obec Javorník