Dnes je 06. 10. 2022    Svátek má Hanuš, zítra Justýna.
Karle

Články - Mikroregion Svitavsko

Svitavsko

Aktuality

29.09.2014Vítání občánků - 20. září 2014

Foto
V sobotu 20. září ve 14 hodin jsme na Obecním úřadě v Karli přivítali naše nové občánky. V letošním roce se v místních částí naší obce - v Karli a na Ostrém kameni - narodilo celkem pět miminek, z toho tři holčičky a dva chlapečci. Miminkům přejeme, ať je životem provází štěstí a spokojenost.

29.09.2014Drakiáda - 17. září 2014

Foto
Ve středu 17. září se po páté hodině odpolední sešla řada rodičů s dětmi na tradiční podzimní akci Drakiádě. Akci přálo krásné slunečné počasí, snad jen vítr mohl zafoukat o maličko víc, přesto se většina draků vznesla a hrdě soupeřila o co nejdelší dolet. I přes podmáčený terén, který se vyplatilo absolvovat v holinách, byly děti spokojené a z Drakiády si za svědomitě podstoupené dračí klání odnesly sladkou odměnu.

28.06.2014Spot obce Karle

Obec Karle nechala zpracovat krátký videospot, který má naše dvě vsi Karli a Ostrý Kámen zviditelnit, a který si zároveň klade za cíl neznalému divákovi přitažlivější formou poskytnout informace o této lokalitě.

pokračování článku

20.06.2014Cyrilometodějská pouť - 5. července 2014

Foto
V sobotu 5. července se u příležitosti svátku patronů Ostrého Kamene Cyrila a Metoděje konala u tamní kapličky pouť. Akce byla započata mší svatou, kázanou v zázemí altánu na louce za kapličkou, následovalo hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy Svitavy a poté sestavy Brass Quartet - žesťového uskupení z brněnské konzervatoře.
Po celé odpoledne se mohly děti vyřádit na nafukovacím hradě, dále si mohly vyzkoušet své zaměřovací schopnosti při sestřelování kelímků proudem vody z hasičské hadice a populární byly mezi dětmi také projížďky na klidném koni Filipovi.
Při večerní zábavě zahrál pan Josef Gestinger starší na akordeon (tahací harmoniku) a poté žezlo převzali ukrajinští hudebníci, kteří "zaváleli" s rytmickou východní muzikou.
Velice nás mrzí, že přes veškeré přípravy, které akci předcházely, byl zájem místních obyvatel nepatrný. Na místě byl připraven parket k tanci, na večer jsme pečlivě vybrali pestrý mix muziky, o občerstvení bylo také postaráno, nechyběla ani toaleta. Když už pomineme finanční a časové náklady, které si akce vyžádala, nemůžeme opominout práci řady lidí, kteří se snažili zorganizovat prima akci, při níž se mohou (nejen) obyvatelé Ostrého Kamene sejít, pobavit se společně, stmelit se, seznámit se, prodiskutovat dění v obci, strávit bezva večer. Bohužel se samotné zábavy zúčastnila pouze hrstka lidí (z Ostrého Kamene i z Karle), kterým tímto děkujeme za příjemně strávené okamžiky. Z důvodu nezájmu občanů se v příštích letech dost možná Cyrilometodějská pouť omezí pouze na mši svatou.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci této akce.

14.06.2014Den větru - 14. června 2014

Foto
V sobotu 14. června se konala akce , která měla za cíl přiblížit veřejnosti konstrukci a fungování větrných elektráren - Den větru. V blízkosti obce Ostrý Kámen stojí tři větrné elektrárny ("vrtule"). Dvě nesou jména po patronech Ostrého Kamene Cyril a Metoděj, vrtule stojící nejblíž k zmíněné obci je pojmenována po patronovi Karle svatém Bartoloměji. Akce se konala v blízkosti vtrule nejbližší k státní silnici. Na místě bylo zajištěno zázemí s posezením, čepovaná limonáda, pivo, návštěvníci měli možnost opéct si špekáček. Děti se zabavily házením míčků do klaunova hrdla nebo shazováním plechovek stříkáním z hasičské hadice.
Pto ty z vás, kteří na letošní Den větru nezavítali je přiložena fotogalerie, v níž naleznete i záběry z ptačí perspektivy z vrcholu větrné elektrárny.

19.05.2014Dětský den - 31. 5. 2014

Foto
V sobotu 31. května se v Babiččině údolí konala dětmi i dospělými oblíbená akce Dětský den. Na tuto tradiční oslavu svátku dětí dorazilo nejen mnoho místních dětí, ale i řada "mrňousů" z okolních obcí. I přes nestálé počasí se akce zdařila. Děti absolvovaly trasu, zpestřenou několika stanovišti s úkoly (poznávání rostlin, zatloukání hřebíku, navlékání korálků, třídění odpadu, slalom se stavbařským dětským kolečkem apod., vymalovaly si obrázek nebo otestovali své vědomosti ve znalostních kvízech z oblasti fauny).
Pro děti byla připravena řada soutěží a her i u pódia a pod náporem dychtivých skokanů se prohýbal i skákací hrad, který musel být kvůli nepřízni počasí umístěn unitř klubovny.
Největšímu zájmu ze strany dětí se těšily obří nafukovací koule plovoucí po vodě, tzv. aquazorbing, v nichž se "cvrčci" patřičně vyřádili. Kvůli tomuto netradičnímu zážitku byly ochotné vystát si nemalé fronty.
Zpestřením na Dětském dni bylo vystoupení cvičených pejsků, ať už menších cannisterapeutů či velkých psů obranářů...
Děti se mohly povozit na koňském spřežení nebo v "Máně", červené krasavici místních dobrovolných hasičů.
Večer byl zakončen diskotékou.

02.05.2014Beseda s důchodci - 17. května 2014

Foto
V sobotu 17. května 2014 ve 13:30 hodin se koná v Kulturním domě v Karli tradiční beseda s důchodci.
 
 

24.04.2014Pálení čarodejnic - 30. 4. 2014 v 19 hodin

Foto


středa 30. dubna 2014 v 19 hodin

„BABIČČINO ÚDOLÍ“


pořádá SDH Karle
 

08.04.2014Zdobení vajíček - 12. 4. 2014 ve 14 hodin

Foto


12. 4. 2014 ve 14 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Karle
 

01.03.2014Poplatky na rok 2014

Foto
Žádost o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2014
 

Řádné přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

a PSA
BŘEZEN 2014

400,- Kč za osobu nebo rekreační objekt

50,- Kč za jednoho psa

úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 16:30

Nově jsou od poplatku za komunální odpad osvobozeni občané straší 80ti let. Dále od poplatku za komunální odpad mohou být osvobozeni občané trvale hlášení v obci, kteří žijí více jak 300 dnů mimo obec a kteří vyplní „Žádost o osvobození od poplatku“ na místním obecním úřadě. Pokud tak neučiní a poplatek nezaplatí, bude považován za dlužníka!!!


!!!! mimo úřední dny se poplatky nevybírají !!!!
« 1 13 14 15 16 17 18 19 ... 24 »

Kontakt

Obec Karle

Karle 4

Svitavy 2

568 02

 

Tel.: 461 63 49 19

Mobil: 731 655 435

E-mail: obec.karle@svi.cz

IČ 00579564

DIČ CZ00579564

datová schránka: q3wb7y9


 

Vítá Vás obec Karle