Dnes je 19. 08. 2022    Svátek má Ludvík, zítra Bernard.
Javorník

Nebezpečný a velkoobjemový odpad... - Aktualita - Mikroregion Svitavsko

Svitavsko

Nebezpečný a velkoobjemový odpad...

Foto

Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad a svoz nebezpečných odpadů...

V pátek 14. května bude v obci zajištěn mobilní svoz nebezpečného odpadu. Přibližně v 15.30 h přijede příslušné vozidlo ke sběrnému místu u kaple, následně před prodejnu Jednoty a nakonec ke sběrnému místu u Březinky.

Příklad odebíraných nebezpečných a ostatních odpadů :

· televize, ledničky, vyjeté oleje, olejové filtry, odpadní chemie, odpady z barev a rozpouštědel, pesticidy, akumulátory a monočlánky, nádoby znečištěné škodlivinami, textílie a sorbční materiály znečištěné nebezpečnými látkami, zářivky, pneumatiky, asfaltové lepenky ...

A v pátek 14. května budou také na celý víkend na všech třech sběrných místech v obci přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.

Důrazně upozorňujeme, že do kontejnerů nepatří např. pneumatiky, azbest, eternit a další nebezpečný odpad. Pokud tento požadavek nebude dodržen, kontejnery nebudou vyvezeny. A stejně tak nebudou vyvezeny v případě jejich přeplnění. Pokud bude třeba, kontejnery necháme po vysypání opětovně přistavit. Proto dodržujte pokyny.

V minulých dnech každá domácnost obdržela leták s upozorněním, že do kontejnerů na zelený odpad nepatří větve, kořeny ani pařezy.

Pořád se ale zdá, že někteří naši spoluobčané jsou nepoučitelní a dělají vše pro to, abychom si svážení zeleného odpadu komplikovali. To je opravdu tak těžké to pochopit?

Podobně nezodpovědně se někteří chovají při naplňování kontejneru na stavební suť, který je stále přistaven na svozovém místě za SVC. Pokud do něho bude vkládán jiný odpad, než stavební suť, bude kontejner odstaven. A jestliže někdo bourá „půl baráku“, tak na to si musí objednat v LIKO Svitavy samostatný kontejner na své náklady.

Dobře ale víme, že drtivá většina našich obyvatel pokyny ke třídění odpadů dodržuje a patří jim za to poděkování. Připomínky směřují pouze k několika málo jedincům.

 

Publikováno: 13.05.2010

Menu

Anketa

Není vypsána žádná anketa

Vítá Vás obec Javorník